COURSES -M.Phil / Ph.d

RESEARCH CENTRES IN SDM CAMPUS, UJIRE (AUTONOMOUS)

1. AFFILIATED TO HAMPI KANNADA UNIVERSITY :
DEPARTMENT RESEARCH GUIDES
KANNADA 1. DR. S.D. SHETTY
2. DR. B.P. SAMPATH KUMAR
3. DR. K.V. NAGARAJAPPA
HISTORY 1. DR. Y. UMANATHA SHENOY
ECONOMICS 1. DR. PRABHAKAR SHISHILA
2. DR. VIGNESHWARA VARMUDI
3. DR. A. JAYAKUMAR SHETTY
SANSKRIT 1. DR. E. MAHABHALA BHATTA
2. DR. SHRIDHAR BHAT
ENGLISH 1. DR. MADHAV BHAT
2. AFFILIATED TO MANGALORE UNIVERSITY:
DEPARTMENT RESEARCH GUIDES
PSYCHOLOGY 1. DR. M. Y. MANJULA
3. AFFILIATED TO TUMKUR UNIVERSITY :
DEPARTMENT RESEARCH GUIDES
CHEMISTRY 1.DR. B.S. HOLLA
2. DR. P. VISHWANTH
PHYSICS 1. DR. NANDA KUMAR SHETTI
COMMERCE DR. P.N. UDAYACHANDRA
ECONOMICS 1.DR. A. JAYAKUMAR SHETTY
SANSKRIT 1. DR. E. MAHABALA BHATTA
2. DR. SHRIDHAR BHAT
3. DR. VIGNARAJ